Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIV/2017 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 21.09.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1) Zmiany budżetu gminy na 2017 rok,

2) Wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,

3) Wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,

4) Stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubszy oraz przekształcenia szkoły filialnej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dobrzyniu 35,

5) Stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach,

6) Stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów II Wojny Światowej w Czepielowicach.

 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2.  Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący  Rady  Gminy Lubsza

  Jan Minosora

Wersja XML