• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Lubsza, dnia 16.10.2017r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 

W dniu 09.10 2017r.  do Urzędu Gminy w Lubszy wpłynęła  oferta  złożona  przez  Ludowy Zespół Sportowy „ZRYW” Szydłowice  na  realizację  zadania  publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod  tytułem :  „ Dobra Taktyka  na Przeciwnika”.

Zamieszcza  się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na  tablicy  informacyjnej   Urzędu Gminy w Lubszy oraz  na  stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl  w zakładce  „Aktualności” .

Zgodnie z  art. 19a    ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie  ( tj. Dz.U.  z 2016. poz. 1817) , każdy może  zgłaszać uwagi  do złożonej oferty.

Uwagi  należy  zgłaszać pisemnie w  godzinach  pracy  Urzędu Gminy w Lubszy  do dnia 23.10.2017r.

Wójt Gminy Lubsza

Załącznik :

Oferta LZS „ Zryw” Szydłowice PDFoferta Szydłowice.pdf

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4079383
w tym miesiącu: 38948
dzisiaj: 1200