• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Oświadczenia majątkowe za 2006 r.

Oświadczenia majątkowe za 2006 r:

Wójt Gminy - Wojciech Jagiellowicz PDFWojciech Jagiellowicz.pdf

Z-ca Wójta - Boguslaw Gasiorowski PDFBoguslaw Gasiorowski.pdf

Skarbnik Gminy - Jolanta Kuziemska PDFJolanta Kuziemska.pdf

Sekretarz Gminy - Grazyna Lechowska PDFGrazyna Lechowska.pdf

Pracownik UG - Teresa Byczkowska PDFTeresa Byczkowska.pdf

Pracownik UG - Danuta Dolinska PDFDanuta Dolinska.pdf

Pracownik UG - Stanislawa Jackowska PDFStanislawa Jackowska.pdf

Pracownik UG - Agnieszka Pachurka PDFAgnieszka Pachurka.pdf

Pracownik  UG - Maria Piecuch PDFMaria Piecuch.pdf

Pracownik UG - Halina Tomczyk  PDFHalina Tomczyk.pdf

RADA GMINY

Przewodniczący Rady Gminy - Dariusz Bandrowski PDFDAriusz Bandrowski.pdf

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Zbigniew Skibinski PDFZbigniew Skibinski.pdf

Radna - Alojza Czajka PDFAlojza Czajka.pdf

Radny - Zbigniew Doliński PDFZbigniew Dolinski.pdf

Radna - Anna Dyda PDFAnna Dyda.pdf

Radny - Tadeusz Grazka PDFTadeusz Grazka.pdf

Radny - Jozef Hrynczyszyn PDFJozef Hrynczyszyn.pdf

Radny - Mieczyslaw Koban PDFMieczyslaw Koban.pdf

Radny - Stanislaw Kowalski PDFStanislaw Kowalski.pdf

Radny - Kazimierz Kulas PDFKazimiierz Kulas.pdf

Radny - Jan Luzny PDFJan Luzny.pdf

Radna - Bozena Pakula PDFBozena Pakula.pdf

Radny - Zenon Puszczewicz PDFZenon Puszczewicz.pdf

Radny - Kazimierz Sobczak PDFKazimierz Sobczak.pdf

Radny - Zygmunt Sztaf PDFZygmunt Sztaf.pdf

 

Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacynych Gminy:

Dyrektor PG Kościerzyce - Roman Czechowski PDFRoman Czechowski.pdf

Dyrektor PSP w Lubszy - Agata Czechowska PDFAgata Czechowska.pdf

Dyrektor PSP w Dobrzyniu - Barbara Czarna PDFBarbara Czarna.pdf

Dyrektor PSP w Czepielowicach - Tomasz Komarnicki PDFTomasz Komarnicki.pdf

Dyrektor PSP w Mąkoszyach - Krystyna Szewczuk PDFKrystyna Szewczuk.pdf

Dyrektor PP w Kościerzycach - Joanna Gorka PDFJoanna Gorka.pdf

Dyrektor PP w Mąkoszycach - Krystyna Slusarek PDFKrystyna Slusarek.pdf

Dyrektor PP w Lubszy - Iwona Tworowska PDFIwona Tworowska.pdf

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach - Ryszard Bahrynowski PDFRyszard Bahrynowski.pdf

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy - Maria Czarna PDFMaria Czarna.pdf

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy - Krystyna Pacak PDFKrystyna Pacak.pdf

 

 

 


Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3917596
w tym miesiącu: 53890
dzisiaj: 2776