Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne, ogłoszony w BZP nr 584973-N-2017 z dnia 07.09.2017r. oraz w  ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025053 z dnia 07.09.2017r.

PDFogłoszenie.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ 2_wzor_oferty.doc

PDFZał nr 2 wzór umowy.pdf

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

ZIPzal-nr-7-projekt-budowlany-wielobranzowy.zip

ZIPZał nr 8 specyfikacje techniczne wykonnia iodbioru robót 1,2,3,.zip

PDFZał nr 9 przedmiar robót 1,2,3,4,5,6,7.pdf

ZIPcd. zał nr 7 PT nstalacja elektryczna.zip

 

1. Pytania Wykonawcy  z dnia 14.09.2017 DOCXpytania z 14.09.2017.docx

2. Pytania Wykonawcy  z dnia 15.09.2017 DOCXPytania 15.09.2017.docx

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

1. Brakujący projekt elektryczny został dołączony w dniu 18.09.2017r. do dokumentacji pn. cd. zał nr 7 PT nstalacja elektryczna

2. Dołączono odpowiedzi Zamawiającego na pyt. z dnia 15.09.2017r. PDFodpowiedź 2.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 21.09.2017r. PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

W dniu 04.10.2017r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Wersja XML