Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników na odpady  komunalne, ogłoszony w BZP nr 574393-ZN-2017 z dnia 21.08.2017r.

PDFogłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCXZał. nr 1 do SIWZ -opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCZał nr 2 do wzoru umowy - umowa przetwarzania danych osobowych.doc

DOCXZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udzialu w postępowaniu.docx

DOCXZal. nr 4 do SIWZ - oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal. nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

DOCZal. nr 6_o SIWZ - wzór zobowiazania podmiotow.doc

DOCZał nr 7 do SIWZ - projekt umowy.doc

DOCZał nr 2 do wzoru umowy - umowa przetwarzania danych osobowych.doc

DOCZał. nr 8 do SIWZ - formularz OFERTA.doc

 

W dniu 25.08.2017r. zamieszczono pytania i odpowiedzi dot. zamówienia nr ZP.271.6.2017 Dostawa pojemników na odpady  komunalne PDFpytania i odpowiedzi.pdf

 

W dniu 30.08.2017r. zamieszczono: Zestawienie zbiorcze ofert w postępowaniu -PDFZestawienie ofert - dostawa pojemników.pdf

 

W dniu 12.09.2017r. zamieszczono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DOCzawiadomienie o wyborze oferty.doc

Wersja XML