Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Utylizacja azbestu na terenie Gminy Lubsza

Gmina Lubsza, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza, otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Całkowita wartość zadania wynosi 35 238,11 zł z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 17 619,05 zł.
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (35% kosztów) –  12 333,34 zł.
  3. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 5 285,72 zł.

 

Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubsza będzie prowadziła firma, wyłoniona w drodze procedury  zapytania ofertowego, tj. Renovo s.c., ul. Studzińskiego 48/8, 91-498 Łódź.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Lubsza

 

Wersja XML