Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Lubsza 

ogłoszenie nr w BZP: 51965-N-20174 z dnia 14.08.2017r.

PDFogloszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ 2_wzor_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_osw._gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

DOCXZal_nr_7_specyfikacja_techniczna_wykonania_i _odbioru_robot.docx

PDFZał_nr_8_do_siwz_przedmiary_robót.pdf

PDFZal_nr_9_do_SIWZ_mapki_sytuacyjne.pdf

 

W dniu 22.08.2017r. zamieszczono: Pytania i odpowiedzi dot. zamówienia ZP.271.5.2017 Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Lubsza. PDFpytania i odpowiedzi.pdf

 

W dniu 30.08.2017r. zamieszczono: Zestawienie zbiorcze ofert w postępowaniu - PDFZestawienie ofert - remonty dróg.pdf

 

W dniu 14.09.2017r. zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFInformacja.pdf

Wersja XML