Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na "Budowę łącznika do hali sportowej w Lubszy" opublikowanego w BZP pod numerem 567344-N-2017 z dnia 10.08.2017r

Do pobrania:

PDFogloszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ wzór_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-o braku podstaw wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

ZIPzal_nr_7_dokumetacja_projektowa.zip

PDFZal_nr_8_ specyfikacja_techniczna.pdf

PDFzal_nr_9_przedmiar_robot.pdf

 

W dniu 28.08.2017r. dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia PDFZawiadomienie.pdf

Wersja XML