Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

PDFUchwała wraz z POŚ.pdf

PDFobwieszczenie dot. przyjęcia POŚ.pdf

PDFuzasadnienie wraz z obwieszczeniami.pdf

PDFpismo RDOŚ.pdf

 

PDFRPOS_Lubsza_2017-2018.pdf

 

PDFuchwała Rady Gminy Lubsza.pdf

PDFAPOS_Lubsza.pdf

PDFuzasadnienie.pdf

PDFPrognoza_Lubsza.pdf

PDFRPOS_2011-2013 - Lubsza.pdf

PDFpodsumowanie.pdf

PDFopinia RDOŚ.pdf

PDFopinia sanitarna.pdf

Wersja XML