Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie przestrzenne

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania.doc

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia - zajęcie pasa drogowego.docx

DOCProtokół przekazania pasa drogowego.doc

DOCXWniosek o ustalenie warunków zabudowy.docx

Wersja XML