Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 39 polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Michałowice - Lubsza od km 52+755,36  do km 55+608,00 (poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 39)

PDFobwieszczenie.pdf

Wersja XML