• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

            Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Urząd Gminy w Lubszy informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

Urząd Gminy w Lubszy informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Lubsza, mający siedzibę w Lubszy, przy ul. Brzeskiej 16, 49-313 Lubsza.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Lubszy, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 ww. ustawy.

 

Jawny Rejestr zbiorów zawierających dane osobowe znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Lubszy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4086938
w tym miesiącu: 46503
dzisiaj: 1454