Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Gminy Lubsza

Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży z Gminy Lubsza PDFuchwala nr 298.pdf

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów PDFuchwala nr 253-2013.pdf

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza PDFuchwala nr 73-2015.pdf

 

Wersja XML