Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami  dla Gminy Lubsza na lata 2004-2011 z perspektywą do roku  2011  DOCPlan Godpodarki Odpadami.doc

Aktualizacja PGO dla Gminy Lubsza na lata 2010 -2013 z perspektywą na lata 2014-2017  PDFAPGO_ Lubsza.pdf

Prognoza PDFLubsza_prognoza.pdf

Uzasadnienie DOCuzasadnienie.doc

Podsumowanie DOCPodsumowanie_Lubsza.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML