Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok DOCProgram Wspolpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami.doc

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok DOCuchwala nr 24.doc

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok PDFuchwala nr 100.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok PDFuchwala nr 189.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok PDFuchwala 276-2009.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok PDFuchwala nr 36-2011.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok PDFuchwala ne 118-2012.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok PDFuchwala nr 181-2012.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok PDFuchwala nr 276-2013.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok PDFuchwala nr 367-2014.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  PDFuchwala nr 100-2015.pdf

Program Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok PDFuchwala 185-2016.pdf

 

Wersja XML