• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza informuje

W dniu 22 marca br. w ramach treningu decyzyjnego pk. Sudety-17 organizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki zostaną  ćwiczebnie dwukrotnie uruchomione  syreny alarmowe w Gminie Lubsza w miejscowości Mąkoszyce.

O godz. 11.30 będzie wyemitowany modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut oznaczający ogłoszenie alarmu.

Następnie o godz. 13.30 nastąpi odwołanie alarmu – zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności urządzeń obrony cywilnej do uruchomienia syren alarmowych oraz popularyzowanie obowiązujących sygnałów alarmowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4100102
w tym miesiącu: 59667
dzisiaj: 2492

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1