Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

 Lubsza. 01.03.2017r.

Nr OSW. 3153.3.2.2017

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art. 78e   ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami) w związku z art.  78  b ust. 2 i ust. 3  Gmina Lubsza ogłasza , że podstawowa kwota dotacji   po dokonanej aktualizacji na podstawie art.  78c ust. 3 na   rok 2017  udzielana przez  jednostkę samorządu terytorialnego dla :   

-  oddziałów  przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych   obowiązująca na   dzień 01.03.2017 r. wynosi  344,18  zł  miesięcznie (na ucznia oddziału przedszkolnego);

- szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi obliczona na dzień 01.03.2017 r. wynosi  1046,61  zł miesięcznie   (na ucznia  szkoły ).

Informuję, że statystyczna liczba  uczniów  wg SIO na dzień  30 września 2016 r. wynosi :

1) w  oddziałach  przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych  prowadzonych  przez Gminę Lubsza, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych  w szkołach  podstawowych, posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,  wynosi  41;

2) szkołach  podstawowych   z oddziałami przedszkolnymi , prowadzonych przez Gminę Lubsza, pomniejszona  o  statystyczną  liczbę uczniów  niepełnosprawnych tych  szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,  posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego,  wynosi  144.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi :

1) w październiku, w  roku budżetowym.

Aktualizacja statystycznej  liczby uczniów  nastąpi w październiku,  w roku  budżetowym.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

        

Wersja XML