Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubsza wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Brzegu informuje, że na terenie Gminy Lubsza zostanie przeprowadzone badanie bydła na gruźlicę, brucelozę i enzootyczną białaczkę bydła w gospodarstwach indywidualnych, finansowane przez budżet centralny,  w dniu 14.03.2017r. w miejscowościach: Borucice, Raciszów, Rogalice, Lubsza.

Do przeprowadzenia badań upoważniony został lek. wet. Jan Rzepkiewicz.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Wersja XML