• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac, dot. komisji konkursowej do  opiniowania złożonych  ofert w konkursie  otwartym  ogłoszonym przez  Wójta Gminy Lubsza  w dniu 31.01.2017r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2017

 

 

Do pobrania: PDFZarządzenie.pdf

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4079226
w tym miesiącu: 38791
dzisiaj: 1043