Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi / Zamówienia publiczne 2017

 • Informacja

  Unieważnienie zapytania ofertowego na "Obsługę prawną jednostki w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018"  
  Data publikacji: 08-01-2018 09:00
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

   na usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Lubsza
  Data publikacji: 22-12-2017 15:50
 • Zamówienie z wolnej ręki

  Przewozy dzieci z gminy Lubsza do szkół i przedszkoli w r. 2018 w oparciu o bilety miesięczne
  Data publikacji: 20-12-2017 12:06
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Brak opisu obrazka Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod numerem 321029-N-2017 w dniu  21.11.2017r.  "Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice"
  Data publikacji: 24-11-2017 12:24
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza",ogłoszony w BZP pod numerem  617920-N-2017 z dnia 17.11.2017r.
  Data publikacji: 17-11-2017 10:59
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza",ogłoszony w BZP pod numerem 611141-N-2017 z dnia 06.11.2017r.
  Data publikacji: 06-11-2017 13:39
 • Informacja

  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  ZAWARCIA  UMOWY w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Znak sprawy: ZP.271.7.2017 Roboty budowlane pn. „Budowa łącznika do hali sportowej w Lubszy”.
  Data publikacji: 26-09-2017 13:22
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku Smolarnik 5 na lokale socjalne, ogłoszony w BZP nr 584973-N-2017 z dnia 07.09.2017r. oraz w  ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500025053 z dnia 07.09.2017r
  Data publikacji: 07-09-2017 13:38
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników na odpady  komunalne, ogłoszony w BZP nr 574393-ZN-2017 z dnia 21.08.2017r.
  Data publikacji: 21-08-2017 13:45
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu: Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Lubsza  ogłoszenie nr w BZP: 51965-N-20174 z dnia 14.08.2017r.
  Data publikacji: 14-08-2017 14:14
Wersja XML