Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi dotyczącej: zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu mebli do Urzędu Gminy w Lubszy

PDFzaproszenie do zlozenia oferty.pdf

PDFformularz ofertowy.pdf

DOCformularz ofertowy.doc

PDFwzor umowy.pdf

Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie.pdf

Wersja XML