• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Szanowni Państwo !

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Lubsza ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku selektywnej zbiórki odpadów ustalono opłatę ryczałtową w wysokości 180,00 za rok natomiast jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 490,00 za rok .

Nowa stawka obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

Właściciele domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia niezwłocznego deklaracji.

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy w Lubszy  pok. nr 12  oraz na stronie internetowej            http://bip.lubsza.ug.gov.pl/526/624/ochrona-srodowiska.html

Właściciele nieruchomości , którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania zostanie wszczęte postępowanie a następnie w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy , w których wywóz nie jest świadczony . Właściciele nieruchomości są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 stycznia za rok bieżący.

W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości proszę o kontakt z Urzędem Gminy tel. 774118630 wew. 134

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4098536
w tym miesiącu: 58101
dzisiaj: 926

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1