Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu 

Brak opisu obrazka

Lubsza, dnia 07.12.2016r.

Nr ZP.zo.271.5.2016

Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy : 

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu

 „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”

Do pobrania:

DOCogloszenie o zamowieniu.doc

DOCsiwz.doc

DOCzal nr 1 wzor oferty.doc

DOCzal nr 2 wykaz dostaw.doc

DOCzal nr 3 wzor umowy.doc

 

W dniu 16.12.2016 r. dodano: PDFZbiorcze zestawienie ofert z dnia 16.12.2016r..pdf

W dniu 20.12.2016 dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone : PDFinformacja.pdf

Wersja XML