Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr XXV/176/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Lubsza do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających ...

Nr XXV/176/2016  w sprawie przystąpienia Gminy Lubsza do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ,jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

PDFuchwala 176-2016.pdf

Wersja XML