Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. „Zarządzania projektem Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces

DOCZaproszenie do złożenia oferty + zal nr formularz ofertowy.doc

DOCzal nr 2 wzór umowy.doc

 

W dniu 21.10.2016 r. dodano Zawiadomienie o wyborze oferty DOCZawiadomienie.doc

Wersja XML