Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o zamówienie z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 


Dotyczy:  pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji budowy domu ludowego we wsi Lubsza
w specjalności:

 1. Konstrukcyjno-budowlanej
 2. Instalacji i urządzeń sanitarnych
 3. Instalacji elektrycznych
   

DOCZawiadomienie1.doc
DOCZawiadomienie2.doc
DOCZawiadomienie3.doc
 

Wersja XML