• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o zamówienie z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 


Dotyczy:  pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji budowy domu ludowego we wsi Lubsza
w specjalności:

  1. Konstrukcyjno-budowlanej
  2. Instalacji i urządzeń sanitarnych
  3. Instalacji elektrycznych

DOCZaproszenie1.doc
DOCZaproszenie2.doc
DOCZaproszenie3.doc
 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4079967
w tym miesiącu: 39532
dzisiaj: 1784