Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Postępowanie o zamówienie z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 


Dotyczy:  pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji budowy domu ludowego we wsi Lubsza
w specjalności:

  1. Konstrukcyjno-budowlanej
  2. Instalacji i urządzeń sanitarnych
  3. Instalacji elektrycznych

DOCZaproszenie1.doc
DOCZaproszenie2.doc
DOCZaproszenie3.doc
 

Wersja XML