Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Budowa boiska sportowego w Lubszy, zamieszczone w BZP pod numerem 310364-2016 z dnia 19.09.2016r.

DOCXSIWZ.docx

DOCZal._nr_1_do_SIWZ_wzor_oferty.doc

DOCXZal._nr_2_do_SIWZ_WZOR_UMOWY.docx

DOCzalacznik_do_umowy_wzor_oswiadczenia_gwarancyjnego.doc

DOCXZal._nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx

DOCXZal._nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx

DOCZal._nr_5_do_SIWZ_oswiadczenie_o_przynal._do_gr._kapitalowej.doc

DOCZal._nr_6_do_SIWZ_wzor_zobowiazania_podmiotow.doc

ZIPZal_nr_7_do_SIWZ_dokumentacja_projektowa.zip

PDFZal_nr_8_do_SIWZ_specyfikacja_techniczna.pdf

DOCzal_nr_9_do_SIWZ_przedmiar_robot.doc

 

W dniu 27.09.2016r dodano:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCodpowiedzi na pytania wykonawcow.doc

PDFopis techniczny NOWY.pdf

PDFprzekroj przez podbudowę boiska NOWY.pdf

PDFzal nr 8 specyfikacja techniczna NOWA.pdf

DOCzal nr 9 przedmiar robót NOWY.doc

 

W dniu 04.10.2016r. dodano Informacje przekazywane na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - PDFinformacja.pdf

W dniu 20.10.2016r. dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja.pdf

 

Wersja XML