Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Smortawa w km 29+803 w miejscowości Mąkoszyce

Do pobrania:

PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML