Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 0006.18.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Nr 0006.18.2016 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia  18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

PDFprojekt uchwaly 18-2016.pdf

Wersja XML