Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej w budynku Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 - ogłoszenie w BZP nr 161945-216 z  dnia 27.07.2016r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. zamówienia nr : ZP.271.4.2016 - DOCodpowiedzi na pytania wykonawcow.doc

 

W dniu 20.09.2016 dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  PDFzawiadomienie.pdf

 

1. PDFogłoszenie o zamówieniu rob. budowlame.pdf

2. DOCsiwz wentylacja i klimat. Urząd Gminy.doc oraz DOCformularz ofertowy.doc

3. DOCoświadczenie z art.22 ust.2.doc

4. DOCoświadczenie z art.24 ust.1.doc

5. DOCwykaz osób.doc

6. DOCinformacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc

7. PDFWentylacja UG Lubsza_przedmiar robót.pdf

8. DOCwzór umowy.doc

9. Projekt budowlany

a.PDFOpis Lubsza.pdf

b.PDFS-0. Plan sytuacyjny.pdf

c. PDFS-1. Rzut piwnic - doprowadzenie czynnika grzewczego do nagr.pdf

d. PDFS-2. Rzut parteru - instalacja wody lodowej i kanalizacja.pdf

e. PDFS-3. Rzut piętra - instalacja wody lodowej i kanalizacja.pdfPDFS-4. Rzut na poziomie strychu - instalacja wody lodowej , ka.pdf

f. PDFW-5. Rzut parteru - wentylacja mechaniczna.pdf

g. PDFW-6. Rzut I piętra - wentylacja mechaniczna.pdf

h. PDFW-7. Rzut na poziomie strychu - wentylacja mechaniczna.pdf

i. PDFW-8. Wentylacja mechaniczna - przekroje.pdf

10. Specyfikacja techniczna

a.PDFspecyfikacja ST-00 warunki ogólne.pdf

b. PDFspecyfikacja ST-01 Wentylacja mechaniczna.pdf

c. PDFspecyfikacja ST-02 Instalacje sanitarne.pdf

11. DOCwykaz robót.doc

12. PDFWentylacja UG Lubsza_przdmiar.pdf

 

 

Wersja XML