Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony "Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Lubsza", ogłoszony w BZP po numerem 131805-2016 z dnia 12.07.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu PDFogloszenie.pdf

 SIWZ DOCsiwz.doc

Formularz "Oferta" DOCzal nr 1.doc

Wzory oświadczeń DOCzal nr 2a i b.doc

Wykaz wykonanych robót DOCzal nr 3.doc

Wykaz osób DOCzal nr 4.doc

Przedmiary robót (od 1 do 17) PDFzal 5.pdf

Projekt umowy DOCzal nr 6.doc

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót DOCXzal nr 7.docx

Załaczniki graficzne (od 1 do 17) PDFzal 8.pdf

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej DOCzal nr 9.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wersja XML