• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

PDFinformacja o petycjach w 2015r..pdf

PDFInformacja o petycjach w 2016r..pdf

PDFinformacja o petycjach za 2017.pdf

PDFinformacja o petycjach za 2018r.pdf

 

Zestawienie petycji złożonych w 2016, 2017, 2018, 2019 roku

Procedura organizacji  przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji  w Urzędzie Gminy w Lubszy:

Zarządzenie nr WG.0050.72.2016

Lp

Nr pozycji w rejestrze petycji

Organ rozpatrujący petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

152.1.2016

Wójt Gminy

stan. d/s oświaty

PDFpetycja 1.pdf

Przeniesienie               w roku szkolnym 2016/17  uczniów klasy pierwszej ze SP w Dobrzyniu do SP w Lubszy

30.05.2016

29.08.2016

Bez rozpatrzenia

 

2

152.2.2016

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 2.pdf

Archiwizacja w zasobach urzędu wniosku wraz z załącznikami – jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „Wójt Gminy”

22.07.2016

16.08.2016

pozytywnie

PDFodp na petycje 2.pdf

 

3

152.3.2016

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 3.pdf

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki „Czyste Powietrze”

02.11.2016

01.02.2017

negatywnie

PDFodp na petycje 3.pdf

4

152.1.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan.ds. rolnictwa, leśnictwa, gospod. wodnej oraz pozyskiwania środków z funduszy UE w zakresie działalności rolniczej i gospodarczej

PDFpetycja 1-2017.pdf uprawy GMO na terenach gminy 03.04.2017r. 30.06.2017r. bez rozpatrzenia

5

152.2.2017

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 2-2017.pdf przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 10.05.2017r. 08.08.2017r PDFodpowiedź na petycję z dn. 10.05.2017.pdf
6 152.3.2017

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja.pdf dot. uciążliwości zapachowej 10.07.2017r. 22.09.2017r. PDFodpowiedx na petycje 3.pdf
7. 152.4.2017

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 4-2017.pdf dot. przekazania wniosku do podległych Placówek Oświatowych 08.09.2017r. 09.10.2017r. PDFodp.na petycję 4-2017.pdf
8 152.5.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 5.pdf dot. prośby o podjęcie działania polegające na wydaniu decyzji o zakazie ruchu sam. cieżarowych  03.10.2017 24.10.2017r PDFpetycja 5-2017.pdf
9 152.6.2017

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja.pdf dot. poprawy efektywności energetycznej 05.12.2017r. 05.03.2018r. PDFpetycja 6-2017.pdf
10 152.1.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 1-2018.pdf dot. budowy drogi oraz oświetlenia wzdłuż dz. nr ewid. 538 w Szydłowicach 26.01.2018 01.03.2018 PDFodpowiedz na petecje 1-2018.pdf
11 152.2.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 2-2018.pdf dot. efektywności energetycznej
  30.04.2018
30.07.2018r. PDFodpowiedz na petycje.pdf
12 152.3.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki przestrzennej i dróg

PDFpetycja 3-2018.pdf dot. wykonania drogi asfaltowej 16.07.2018 31.07.2018 PDFodpowiedz na petecje 3-2018.pdf
13 152.4.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 4-2018.pdf dot. efektywności energetycznej 20.08.2018r. 19.11.2018r. PDFodpowiedź na petycję 4-2018.pdf
14 152.5.2018

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 5-2018.pdf dot. efektywności energetycznej 13.09.2018 12.12.2018 PDFodpowiedź na petycję 5-2018.pdf
15 152.6.2018.

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 6-2018.pdf dot. programu "Wzorowa Łazienka" 20.09.2018 24.10.2018 PDFodpowiedź na petycję 6-2018.pdf
16 152.1.2019

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 1-2019.pdf dot. Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 08.03.2019   PDFodp na petycje 1-2019.pdf
17 152.2.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 2-2019.pdf dot. redukcji kosztów związanych z korzystaniem usług telekomunikacyjnych 29.05.2019    
18 152.3.2019

Wójt Gminy

stan. ds. ochrony środowiska

PDFpetycja 3-2019.pdf dot. czystego środowiska  07.06.2019 28.08.2019 PDFodp na petycje 3-2019.pdf
19 152.4.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. gospodarki komunalnej

PDFpetycja 4-2019.pdf dot.wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych 05.08.2019    
20 152.5.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. kadr

PDFpetycja 5-2019.pdf dot. przywrócenia autobusu 09.09.2019 10.09.2019 PDFodp na petycje 5-2019.pdf
21 152.6.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds. oświaty

PDFpetycja 6-2019.pdf dot. nieprzenoszenie przedszkola 19.09.2019 02.10.2019 PDFodp na petycje 6-2019.pdf
22 152.7.2019

Wójt Gminy Lubsza

stan. ds gospodarki nieruchomościami

PDFpetycja 7-2019.pdf dot. opracowania w szkołach harmonogramu wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym 26.09.2019    
23 152.8.2019

Wójt Gminy Lubsza

Sekretarz Gminy

PDFpetycja 8-2019.pdf dot. zmiany przepisów prawa 04.10.2019    

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4086981
w tym miesiącu: 46546
dzisiaj: 1497