Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 0006.72.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej , jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z opłaty targowej .

Nr 0006.72.2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej , jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z opłaty targowej .Projekt uchwały został wycofany na posiedzeniu wspólnym komisji w dn.15.10.2015r.

PDFprojekt uchwaly 72-2015.pdf

 

Wersja XML