• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOFINANSOWANIE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W LUBSZY

Wójt Gminy otrzymał dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Lubsza. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał nam na ten cel 61 235,50zł. 

Wniosek dotyczył dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu – ok. 90 ton, z 95 nieruchomości, których właściciele wyrazili chęci wzięcia udziału w programie. Koszt utylizacji i transportu azbestu wynosi 72 041,76 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przyznał Gminie Lubsza 85%  dofinansowania.

Obecnie trwają czynności związane z wyborem wykonawcy tego zadania. Po ich zakończeniu zostanie podpisana umowa na realizację programu.

                                                                                                                            

Wójt Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4101775
w tym miesiącu: 61340
dzisiaj: 1576

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1