Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dot. robót budowlanych:

Budowy  drogi  transportu rolnego Czepielowice - Stawy (odcinek o długości 103 mb) wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1157 O.

Załączniki do pobrania

DOCogłoszenie o zamówieniu droga Czep-Stawy.doc

DOCsiwz.doc

DOCzal nr 1 wzor oferty.doc

DOCzal nr 2a i b oswiadczenia.doc

DOCzal nr 3 wykaz robot.doc

DOCzal nr 4 wykaz osob.doc

PDFzał nr 5a i b przedmiar robót.pdf

PDFzał nr 6 projekt umowy.pdf

ZIPzal nr 7 specyfikacja techniczna.zip

PDFzał nr 8 załacznik graficzny.pdf

ZIPzal nr 9 projekt budowlany.zip

PDFzal nr 9 pozwolenie na zjazd.pdf

DOCzal nr 10 informacj o grupie kapitalowej.doc

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

 

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

Dot. ogłoszenia o zamówieniu nr ZP.zo.271.1.2016 z dnia 16.05.2016r. na: Budowę drogi transportu rolnego Czepielowice-Stawy wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1157 O

Zamawiający: Gmina Lubsza informuje, że w dniu 15.06.2016r. została zawarta umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, za cenę brutto 63 878,60 zł.

Wersja XML