• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony  " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza", ogłoszony w BZP pod numerem 66492-2016 z dnia 23.03.2016r.

Do pobrania:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCcz I siwz + zalaczniki 1,2,3,4.doc

DOCXcz II - wzór umowy.docx

DOCXcz.III szczegółowy opis przedmiotu zamówuienia.docx

PDFzal nr 1,2,3,4 do cz. III .pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

UWAGA dodano:  DOCOdpowiedzi na pytania wykonawców.doc

UWAGA w pkt 6 SIWZ część I - Instrukcja dla wykonawcy (str. 3) zmieniono zapis dot. zmówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 5% (było 30%) dodano: PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania DOCzawiadomienie.doc

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4079218
w tym miesiącu: 38783
dzisiaj: 1035