Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi / Zamówienia publiczne 2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu 

  Brak opisu obrazka Lubsza, dnia 07.12.2016r. Nr ZP.zo.271.5.2016 Ogłoszenie o zamówieniu dot. dostawy :  Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu  „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”
  Data publikacji: 07-12-2016 14:15
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Brak opisu obrazka o wartości  większej od 50 tyś. złotych i mniejszej od kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dot. usługi : Realizacja zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach w ramach projektu pn.  „Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces”
  Data publikacji: 10-11-2016 14:52
 • Zaproszenie

  do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie  usługi dotyczącej :  opracowania  dokumentu pn. „Analiza efektywności kosztowej”  dla zadania „Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rogalice”. 
  Data publikacji: 04-11-2016 13:44
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe dot. „Zarządzania projektem Edukacja w gminie Lubsza przepisem na sukces
  Data publikacji: 11-10-2016 14:43
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa siłowni plenerowych w gminie Lubsza"
  Data publikacji: 06-10-2016 13:55
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Gmina Lubsza, 49-313 Lubsza, ul. Brzeska 16, tel./fax: 077 411 86 30, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu , prowadzonym w trybie bezprzetargowym – zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.: „ Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Gminie Lubsza”
  Data publikacji: 29-09-2016 12:17
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Ogłoszenie o zamówieniu pn: Budowa boiska sportowego w Lubszy, zamieszczone w BZP pod numerem 310364-2016 z dnia 19.09.2016r.
  Data publikacji: 19-09-2016 15:35
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji wentylacji mechanicznej oraz wody lodowej w budynku Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 - ogłoszenie w BZP nr 161945-216 z dnia 27.07.2016r. 
  Data publikacji: 27-07-2016 14:56
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie dostawy oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynków będących własnością Gminy Lubsza - ogłoszenie w BZP nr 161221-2016 z dnia 27.07.2016r. 
  Data publikacji: 27-07-2016 14:24
 • Ogłoszenie

  Przetarg nieograniczony "Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Lubsza", ogłoszony w BZP po numerem 131805-2016 z dnia 12.07.2016r
  Data publikacji: 12-07-2016 14:28
Wersja XML