Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie NR XVII/122/2016 z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wydania opinii na temat interpretacji zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Lubsza

Oświadczenie NR XVII/122/2016 z dnia 18 lutego 2016r.  w sprawie wydania opinii na temat interpretacji zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Lubsza uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 25.02.2005r.  nr XXV/252/2005 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 11.05.2005r. nr 32 poz. 843), uchwałą Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r. nr XIX/133/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z dnia 19.06.2008r. nr 42 poz. 1525) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza  XLII/293/2013 z dnia 30.12.2012r. (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2014r. poz. 153) oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/76/2015 z dnia 16.07.2015r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 30.07.2015 poz. 1786 dla działek: nr 677 w Czepielowicach, nr 48 w Śmiechowicach, nr 55/2 w Piastowicach, nr 157 w Rogalicach, nr 64 w Raciszowie, nr 368 w Szydłowicach.

PDFoswiadczenie nr 122-2016.pdf

Wersja XML