Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

      Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 17 marca 2016r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Gminy Lubsza Nr XVII/2015 z dnia  18.02.2016r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1.  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w Śmiechowicach w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubszy w 2015 roku i plan pracy na 2016 rok.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

 

    Przewodniczący Rady  Gminy Lubsza 

 mgr Jan Minosora

Wersja XML