• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza

 Wójta  Gminy na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.05.2015r. ( DZ.U. z 2015r. poz. 759) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu  wspierania w 2015r.  organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły  podstawowej w obszarze  rozwijania  zainteresowań uczniów przez promocję czytania wśród dzieci i młodzieży 

„ Książki naszych  marzeń”    informuje, że  wymienione poniżej szkoły otrzymały  wsparcie  finansowe na  zakup  książek  niebędących podręcznikami , do bibliotek szkolnych w ramach  programu.

W programie  udział  biorą :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubszy - całkowita wartość  zadania zamknęła  się kwotą  1 625,00 zł w tym : otrzymane wsparcie finansowe  z Rządowego programu  „Książki naszych marzeń”  wyniosło  – 1 300,00 zł oraz wkład  własny  325 ,00 zł;

Publiczna  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Lubszy, Szkoła Filialna  im. Marii  Skłodowskiej - Curie  w Dobrzyniu , całkowita wartość  zadania zamknęła  się kwotą 

1 250,00 zł w tym : otrzymane wsparcie finansowe  z Rządowego programu  „Książki naszych marzeń”  wyniosło  – 1 000,00 zł oraz wkład  własny  250,00 zł;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach , całkowita wartość  zadania zamknęła  się kwotą  1 625,00 zł w tym : otrzymane wsparcie finansowe  

z Rządowego programu  „Książki naszych marzeń”  wyniosło  – 1 300,00 zł oraz wkład  własny  325 ,00 zł.  

Kalkulacja  kosztów  zakupu  książek  do  bibliotek wymienionych szkół łącznie  zamknęła  się  kwotą  4 500,00 zł z czego otrzymane wsparcie finansowe  z Rządowego programu  „Książki naszych marzeń”  wyniosło  – 3 600,00 zł .  Na  realizację programu gmina  jako  organ  prowadzący  szkoły  zapewniła    finansowy wkład  własny  w  wysokości 900,00 zł.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza  się na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy oraz stronie internetowej, bip.lubsza.tensoft.pl.

 

Wersja XML

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32
fax 77 411 86 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4084619
w tym miesiącu: 44184
dzisiaj: 1303