Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi transportu rolnego Czepielowice - Stawy (etap III d) odcinek odł. 200m

Przetarg nieograniczony "Budowa drogi transportu rolnego Czepielowice - Stawy (etap III d) odcinek odł. 200m" zamieszczony w BZP pod numerem 92305 -2015


ZIPzal nr 7 specyfikacja techniczna.zip

ZIPzal nr 9 projekt budowlany.zip

PDFzal nr 5 przedmiar robot.pdf

PDFogloszenie o pzretargu.pdf

DOCzal nr 3 wykaz robot.doc

DOCzal nr 4 wykaz osob.doc

DOCzal nr 6 projekt umowy.doc

DOCzal nr 10 informacj o grupie kapitalowej.doc

DOCzal nr 1 wzor oferty.doc

PDFzal nr 8 zal graficzny.pdf

DOCzal nr 2a i b oswiadczenia.doc

DOCzal nr 2a i b oswiadczenia.doc

Wersja XML