Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Przetarg - Budowa domu ludowego we wsi Lubsza ogłoszony w BZP pod nr 259685-2014 z dnia 16.12.2014r.

DOCzal 4a do siwz.doc

DOCzal nr 4d do siwz.doc

DOCzal nr 6a do siwz.doc

DOCzal nr 5a do siwz.doc

PDFogloszenie.pdf

ZIPzal nr 2 do siwz przedmiary robot.zip

XLSzal nr 9 harmonogram.xls

DOCzal nr 4b do siwz.doc

DOCzal nr 1 do siwz.doc

ZIPzal nr 8 do siwz specyfikacje techniczne.zip

DOCzal nr 3 do siwz umowa.doc

ZIPzal nr 7 do siwz dokumentacja projektowa.zip

DOCzal nr 5b do siwz.doc

DOCzal nr 4c do siwz.doc

DOCzal nr 6b do siwz.doc

DOCzal nr 6b do siwz.doc

Wersja XML