Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony

Przeatg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubsza ogłoszono w BZP pod nr 220763-2014 z dnia 17.10.2014r.

DOCXcz iii zal nr 5.docx

DOCXcz iii zal nr 3.1.docx

DOCXcz iii szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.docx

PDFcz. iii zal nr 1.pdf

PDFogloszenie.pdf

DOCcz i siwz + zalaczniki 1,2,3,4.doc

DOCXcz iii zal nr 3.2.docx

PDFcz ii wzor umowy.pdf

PDFcz iii zal nr 4.pdf

PDFcz iii zal nr 4.pdf

Wersja XML