Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie kredytu

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 401180-2009 z dnia 2009-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubsza Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja i budowa hali sportowej w Lubszy. Charakterystyka kredytu : l/kwota kredytu 2 240 000,-zł... Termin składania ofert: 2009-12-03 Numer ogłoszenia: 408078 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 401180 - 2009 data 20.11.2009 r. SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA l ADRES: Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, woj. opolskie, tel. 077 418630, fax. 0774118630. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). W ogłoszeniu jest: Charakterystyka kredytu : kwota kredytu 2.240 000,-zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), z tego w roku 2009 - 300.000,-zł, w roku 2010 - 1.940.000,-zł. W ogłoszeniu powinno być: Charakterystyka kredytu : kwota kredytu 1.940 000,-zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), z tego w roku 2009 - 0 zł, w roku 2010 - 1.940 000,-zł. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 03.12.2009. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 10.12.2009. Wójt Gminy Lubsza
Wersja XML