Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjaśnienia do SIWZ na zapytania wykonawców

Wyjaśnienia do SIWZ na zapytania wykonawców w przetargu na : Budowę oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce. nr sprawy ZP.341-7/2009, nr ogłoszenia w BZP 204348-2009 z dnia 22.06.2009 PYTANIA z dnia 08.07.2009r. 1. ST.14.0. str.4 Skrzynki sterowniczo-przyłączeniowe z zadaszeniem i konstrukcją (5 kpl). Proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji : co to za skrzynki i co ma być z tych skrzynek sterowane? 2. Oprogramowanie narzędziowe i wizualizacyjne wraz z licencjami. Wymienione w ST.14.0 str.4. Prosimy o wyjaśnienie czy licencje mają być tylko do wizualizacji procesu, czy także do tworzenia wizualizacji? Prosimy również o szczegółowe informacje jak należy rozumieć pojęcie : oprogramowanie narzędziowe? 3. Punkty w przedmiarze robót : 290 d.3.1, 293 d.3.1, 294 d.3.1, 299 d.3.2, 300 d.3.2, 301 d.3.2, 303 d.3.2, 304 d.3.2, 305 d.3.2. Prosimy o wyjaśnienie, czy kable ujęte w tych punktach to tylko kable sygnałowe i zasilające przetworniki pomiarowe? ODPOWIEDZI : Ad.1 Każde urządzenie technologiczne zainstalowane na bloku biologicznym musi posiadać własną skrzynkę sterowniczo – przyłączeniową o IP 55 z konstrukcją i zadaszeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. W skrzynce muszą być umieszczone przełączniki rodzaju pracy, lampki sygnalizacyjne, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa oraz urządzenia pomocnicze sterowania. Ad.2 Każde oprogramowanie zainstalowane na obiekcie musi posiadać licencję. Na podstawie oprogramowania narzędziowego tworzy się algorytm sterowania. Ad.3 Tak.
Wersja XML