Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa hali sportowej w Lubszy

UWAGA ! Na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach , Zamawiający przedłuża termin składania ofert : Termin składania ofert został przedłużony do godz. 1100 dnia 17.07.2009r. Jednocześnie termin otwarcia ofert to : godz. 1115 dnia 17.07.2009
Wersja XML