Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej z włączeniem do drogi wojewódzkiej w Kościerzycach

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

DOCumowa.doc

DOCd.07.02.01-oznakowanie pionowe.doc

PDFzagospodarowanie terenu 2.pdf

PDFopis techniczny.pdf

DOCd.03.02.01-kanalizacja deszczowa.doc

DOCspis trezŤci kozŤcierzyce.doc

DOCd-m-00.00.00-wymagania og├│lne.doc

DOCd.02.01.01-wykonywanie wykop├│w w gr.nieskalistych.doc

PDFzagospodarowanie terenu wzzaczenie.pdf

DOCd.04.01.01 koryto+profilowanie.doc

PDFzagospodarowanie terenu 1.pdf

PDFszczegoly_wpustu_deszczowego.pdf

DOCd.05.03.05-nawierzchnia z betonu asfalt.doc

PDFopis techniczny wlaczenie.pdf

PDFprzekr├│j konstukcyjny cc wzzaczenie.pdf

DOCd.08.01.01-krawnoz╝niki betonowe.doc

PDFszczeg├│ly krawnoz╝nik├│w.pdf

DOCd.04.04.00-podbud z kruszyw.wymag og├│lne.doc

PDFszczegoly_kraweznikow.pdf

PDFkoscierzyce_przedmiar.pdf

DOCoswiadczenie.doc

PDFkozŤcierzyce-przedmiar.pdf

PDFprzekr├│j konstukcyjny bb wlaczenie.pdf

DOCd.04.03.01-oczyszczenie i skropienie.doc

PDFwidok og├│lny wlaczenia.pdf

DOCd.08.01.01_krawezniki_betonowe.doc

PDFstudnia chzzonna.pdf

DOCspis_tresci_koscierzyce.doc

PDFprzekr├│j konstukcyjny aa.pdf

DOCd.02.00.01 roboty ziemne.wymagania og├│lne.doc

DOCd.04.04.02-podbudowa z kruszywa zzamanego.doc

DOCoferta do przetargu.doc

DOCokzzadka sst kozŤcierzyce.doc

DOCokzzadka.doc

DOCd.01.02.04-roboty rozbi├│rkowe.doc

DOCd.01.01.01 roboty pomiarowe.doc

PDFszczeg├│zz wpustu deszczowego.pdf

PDFszczegoly_kraweznikow2.pdf

DOCd.04.02.01-warstwy odsncczajncce i odcinajncce.doc

DOCd.08.02.02-chodnik z brukowej kostki betonowej.doc

DOCozŤwiadczenie z art.22 ust.2.doc

PDFszczeg├│ly krawnoz╝nik├│w 2.pdf

PDFszczeg├│ly krawnoz╝nik├│w 2.pdf

Wersja XML