Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

Przetarg - Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy Ogłoszenie w BZP 51316-2009 z dnia 05.03.2009 r.

PDFlubsza pomieszcz biurowe opis techn.pdf

PDFspecyfikacja og├│lna.pdf

PDFpomieszczenia biurowe lubsza inst elektr przedmiar.pdf

PDFlubsza pom biura kanalizacja przedmiar.pdf

PDFinstal wod kan biura.pdf

PDFrzut parteru-inwentaryzacja.pdf

PDFdokumentacja projektowa 1.pdf

PDFprzedmiar 2.pdf

PDFlubsza pom biurowe rys nr 4_e.pdf

PDFlubsza pom biura woda i went przedmiar.pdf

PDFlubsza pom biurowe rys nr 2_e.pdf

DOCprojekt umowy.doc

PDFlubsza pom biurowe rys nr 3_e.pdf

PDFlubsza pom biura bud przedmiar.pdf

PDFdruk oswiadczenia.pdf

PDFlubsza pom biurowe rys nr 1_e.pdf

PDFspecyf techn lubsza pom biurowe.pdf

PDFspec szczeg bud.pdf

TIFsytuacja.tif

PDFspec szczeg woda i wentyl.pdf

PDFspec szczeg kan wewn.pdf

DOCoferta.doc

PDFrzut parteru-projekt.pdf

PDFschemat krat okiennych.pdf

PDFlubsza pom biura is 1.pdf

PDFprzekr├│j a-a-inwentaryzacja.pdf

PDFprzekr├│j a-a-inwentaryzacja.pdf

Wersja XML