Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu

Projekt budżetu na 2011 rok

projekt uchwały DOCprojekt uchwaly.doc,  XLSzalacznik 1 - 2011.xls XLSzalacznik 2 - 2011.xls XLSZalacznik 3 - 2011r..xls DOCUzasadnienie do projektu uchwaly budzetowej na rok 2011.doc XLSZalacznik 4 - 2011r..xls XLSZalacznik 5 - 2011r..xls XLSZalacznik 6- 2011r..xls XLSZalacznik 7 - 2011r..xls XLSZalacznik 8 - 2011r..xls XLSZalacznik 9 - 2011r..xls XLSZalacznik 10 - 2011r..xls

PDFprojekt w spr. uchwalenia wieloleniej progozy finansowej.pdf 

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly.pdfPDFopinia o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf PDFopinia o przedlozonym projekcie uchwaly o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

 

Projekt budżetu na 2012 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budzetu Gminy na 2012  rok

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia RIO o uchwale budzetowej 2012.pdfPDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf PDFopinia RIO o wieloletniej prognozie.pdfPDFopinia RIO o mozliwosci sfinansowania deficytu.pdf  PDFopinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu.pdf

 

Projekt budżetu na 2013 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwaly 86-2012.pdf,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2013  rok PDFprojekt uchwaly 87-2012.pdf

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia o mozliwosci sinanf deficytu uch. budz.2013.pdf  PDFopinia o prawidl. planowanej kwoty dlugu.pdf

 

Projekt budżetu na 2014 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt 91-2013.pdf,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budzetu Gminy na 2014  rok- PDFprojekt 92-2013.pdf

Opinie RIO w Opolu: PDFopinia RIO do projektu budzetu.pdf PDFopinia RIO do wpf.pdf PDFopinia o planowanej kwocie dlugu.pdf

 

Projekt budżetu na 2015 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwaly 16-2014.pdf,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2015  rok PDFprojekt uchwaly 17-2014.pdf,

Opinie RIO w Opolu o projekcie budżetu PDFUchwala RIO 476-2014.pdf, opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu , opinia RIO o projekcie uchwały wpf PDFUchwala RIO 478-2014.pdf PDFsfinansowanie deficytu.pdf PDFkwota dlugu wpf.pdf

 

Projekt budżetu na 2016 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2016  rok PDFprojekt uchwaly budzetowej na 2016.pdf,  

Opinia RIO w Opolu: PDFopinia RIO budzet.pdf PDFopinia RIO - wpf.pdf PDFopinia RIO deficyt.pdf

 

Projekt budżetu na 2017 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt WPF 2017.pdf,  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2017  rok PDFprojekt budżetu na 2017 r.pdf

PDFopinia RIO - budżet gminy na 2017r..pdf PDFopinia RIO - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf PDFopinia RIO - WPF na lata 2017-2027.pdfPDFopinia RIO - budżet gminy na 2017r..pdf PDFopinia RIO - WPF na lata 2017-2027.pdf PDFopinia RIO - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.pdf

 

Projekt budżetu na 2018 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFprojekt uchwały dot. wpf 2018.pdf   projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2018 PDFprojekt budżetu na 2018.pdf 

PDFopinia RIO - pr. uchwały wpf.pdf PDFopinia RIO pr. uchwały budżetowej 2018.pdf PDFopinia RIO o możliwości sfinan. deficytu uch. budz. 2018.pdf

 

Projekt budżetu na 2019 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2019 PDFprojekt uchwał 17-2018 w spr. uchwalenia WPF + projekt uchwały 18-2018 w spr.uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.pdf

PDFopinia RIO do uchwały budżetowej na 2019r..pdf PDFopinia RIO do możliwości sfinansowania dlugu.pdf PDFopinia RIO do uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Projekt budżetu na 2020 rok

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz  projekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy na 2020 PDFprojekt budżetu na 2020.pdf PDFprojekt WPF na 2020.pdf

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wersja XML